Aliancia pre mladých

Pomáhame mladým ľuďom nájsť si zamestnanie, vďaka ktorému získajú relevantné pracovné skúsenosti

Nezamestnanosť mládeže patrí k najhorším dôsledkom hospodárskej krízy  – v Európe zasahuje každého štvrtého mladého človeka a jeho rodinu. Vážne ekonomické a sociálne následky majú dlhodobý charakter a netýkajú sa len štátu, ale aj biznisu.

Riešenie nemôžeme a nechceme ponechať len na verejných inštitúciách, či už národných alebo nadnárodných. Podnikáme na Slovensku a chceme, aby tu naše podnikanie prinášalo úžitok pre spoločnosť, aby sme pomohli mladým ľuďom nájsť si prácu a tým zároveň zvýšili naše šance nájsť kvalitných a motivovaných zamestnancov.

Preto zakladáme Alianciu pre mladých (Alliance for YOUth)!

Zaväzujeme sa

  • aktívne podporovať a propagovať programy pre mladých ľudí
  • rozvíjať množstvo iniciatív, ktoré poskytujú mladým ľuďom relevantné pracovné skúsenosti
  • mobilizovať vlastných zamestnancov, aby sa zapojili do prípravy mladých na zamestnanie (napr. kariérne poradenstvo, poradenstvo k prijímaciemu pohovoru atď.)
  • podieľať sa na aktivitách v rámci Nestlé needs YOUth v dopredu dohodnutom rozsahu
  • dodržiavať lokálnu pracovnoprávnu legislatívu pri realizácii všetkých programov a aktivít pre mladých ľudí

Členovia aliancie

Nezamestnanosť mladých a nedostatok príležitostí získať pracovné skúsenosti nám nie sú ľahostajné.

Kariéra

Ak chcete začať kariéru práve s našou Alianciou pre mladých, neváhajte a pozrite si aktuálnu ponuku všetkých pracovných pozícií, ktoré naša Aliancia ponúka.

Neboli nájdené žiadne pracovné ponuky.

Kalendár

Udalosti do kalendára sa pripravujú.

Kontakt


0800 135 135